Innovationer till nytta för Sverige

SP-DAGARNA 2016

Årets sex SP-dagar är nu avslutade. Tack till våra samarbetspartners, talare och besökare som tillsammans fyllde dagarna med kunskap, dialog och tankar om framtiden.

Här kan du ta del av de presentationer som visades:
Presentationer

Transport

Lund, 2 mars

DEN STORA OMSTÄLLNINGEN

Från fossilberoende bilar och lastbilar till cyklar, nya drivmedel och uppkopplade fordon. Nu ställer svenska städer om.

Anmälan

SAMHÄLLSBYGGNAD

Lund, 3 mars

FRAMTIDENS FLEXIBLA STAD

Världens städer förändras. Dessa förändringar ger nya utmaningar och lösningen kallas resiliens. Hur bygger man då?

Anmälan

Digitalisering

Göteborg, 9 mars

INDUSTRI 4.0

Industri 4.0 är på framfart i Europa. Vad är den smarta fabriken? Flexibilitet, korta ledtider och individuella produkter är några av målen.

Anmälan

Livsmedel

Stockholm, 15 mars

LÖNSAMHET I ALLA LED

Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin har pågått sen våren 2015. Hur kan den skapa mervärde i hela livsmedelskedjan?

Anmälan

Bioeconomy

Stockholm, 16 March

TINY BUT TALENTED

Nanocrystalline cellulose is a bio-based material with huge future focus. Which sectors are ahead of the pack and how are they using the technology?

Register

Life Science

Stockholm, 16 mars

INNOVATION MOT INFEKTION

Virus, antibiotikaresistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner – sjukvårdsbranschen behöver friskas upp. Vi behöver innovation. Hur beställer man det?

Anmälan