Tillbaka

Digitalisering

Göteborg, 9 mars

INDUSTRI 4.0

Industri 4.0 – även kallat den fjärde industriella revolutionen – är på framfart i Europa och övriga världen. Det handlar om smarta, automatiserade lösningar och uppkopplad produktion, ett paradigmskifte där information är nyckeln till smarta lösningar. Vilken kompetens behöver svensk industri för att vara en del av revolutionen? Hur ser det ut med datasäkerhet när öppen data blir en allt viktigare pusselbit? Vad är den smarta fabriken? Flexibilitet, korta ledtider och individuella produkter är några av målen.

Här kan du ta del av de presentationer som visades:

Presentationer

DAGENS PROGRAM

Registrering och kaffe från 08:30. Programmet pågår mellan kl 09:00-12:30 och avslutas med gemensam lunch.

POTENTIAL OF THE 4.0 PARADIGM

Föredraget hålls på engelska.

Philippe Ramin arbetar i Tyskland för German Innovation Centre for Industry 4.0 som verkar för teknologiutveckling och konceptutbildning för den digitala fabriken. Nu är det dags att sprida konceptet till andra delar av Europa. När maskiner, material och produkter kan prata med varandra öppnas många nya lösningar och sätt att dra nytta av information upp.

Philippe Ramin, German Innovation Centre for Industry 4.0

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER SVENSK INDUSTRI FÖR ATT TA DEL AV INDUSTRY 4.0?

Sverige är ett land med hög IT-mognad och en rejäl teknikvana. Men det behövs ändå kompetensutveckling för att fullt ut kunna ta emot Industri 4.0 och de nya möjligheter det innebär. Så vad ska företagen göra för att möta teknikutvecklingen?

Magnus Mörstam, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Elektronik

36,5 TIMMARS EFFEKTIVISERING - HUSQVARNAS RESA MOT INDUSTRI 4.0

De senaste åren har det gått snabbare för Husqvarna. En ytbehandling som tidigare krävt 40 timmar tar nu bara 3,5. Vad gjorde de? Tog bort onödiga steg i processen! Hur? Via digitalisering och processeffektivisering! David Gustavsson från Husqvarna berättar om vilka utmaningar de har sett i att gå från manuell tillverkning till en digitaliserad sådan.

David Gustavsson, Husqvarna

3D-PRINTING OCH ADDITIV TILLVERKNING - HYPE ELLER FRAMTID?

3D-printing skapar förutsättningar för individuellt anpassad produktion. Saker som tidigare varit i princip omöjliga är nu inom räckhåll. I dagsläget används tekniken främst inom flygindustrin, bilindustrin och till medicinska implantat. Vad mer kan tekniken bidra med och vilka dörrar kan den öppna?

Klas Boivie, Sandvik R&D

OPEN DATA - RISKER OCH RESURSER

En av pusselbitarna för att göra Industri 4.0 till verklighet är att produktionsleden ska samtala med varandra. Information måste kunna delas mellan olika leverantörer i kedjan och nivåer i företaget. Det måste finnas Open Data – tillgänglig, digital information i en öppen miljö. Men viss information måste skyddas. Hur kombinerar man öppenhet och säkerhet? SP har arbetat med både Umeå kommun och AstaZero i frågan.

Johan Nilsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Mätteknik

Hitta hit

Lindholmen Conference Centre, lokal Pascal, Göteborg

Dela denna dag: