Tillbaka

Life Science

Stockholm, 16 mars

INNOVATION MOT INFEKTION

Sjukvårdsbranschen behöver friskas upp. Läkemedelsrester kan påverka ekosystem och antibiotikaresistenta bakterier utgör ett globalt hot mot vår hälsa. Vi behöver innovation – men hur beställer man det? Välkommen till en SP-dag där aktuell forskning presenteras tillsammans med resultat från innovativa projekt.

Här kan du ta del av de presentationer som visades:

Presentationer

DAGENS PROGRAM

Dagen inleds 12:00 med gemensam lunch. Programmet börjar 13:00, dagen avslutas 16:30.

FRAMTIDENS INFEKTIONSHOT KRÄVER GRÄNSLÖSA SAMARBETEN

Antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt hot mot vår hälsa och inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är detta ett prioriterat område. Presentationen kommer ge exempel på några olika multidisciplinära forskningsprojekt som syftar till att förebygga smittspridning i sjukhusmiljö samt att utveckla nya typer av antibiotika. I EU-projektet FORMAMP (Innovative Nanoformulation of Antimicrobial Peptides to Treat Bacterial Infectious Diseases) koordinerat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tar man fram nya strategier för behandling av infektioner.

Dr. Helena Bysell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Kemi, Material och Ytor

MIKROBIOLOGINS TEKNIKSPRÅNG

Den högteknologiska mikrobiologin erbjuder idag nya verktyg för att förebygga smittspridning och öka produktsäkerhet. Hur arbetar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut inom detta område?

Erik Nygren, Forskare Mikrobiologi och Processhygien, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

HUR TJÄNSTEDESIGN KAN GÖRA NYTTA INOM LIFE SCIENCE

Genom tjänstedesign kan spridningen av bakterier minskas. Men hur? Albin Andersson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Energi och Bioekonomi, berättar om sina erfarenheter.

PRESENTATION AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten arbetar för en bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete för att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Marco Morner, Chef för strategienheten på Folkhälsomyndigheten

STÄD- OCH VÅRDHYGIEN - EN GEMENSAM SAK FÖR CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS

På Capio S:t Görans sjukhus går vårdhygien och städenheten hand i hand. Med innovativa lösningar och arbetssätt kan antalet vårdrelaterade infektioner vid sjukhuset minimeras. Med bland annat en standard för ATP-mätningar, strukturerade städuppföljningar och UV-ljus kan brister i städning påpekas och åtgärdas i realtid.

Anna Zerne, vårdutvecklare chefsläkargruppen Capio S:t Görans sjukhus och Jimmy Björkman Enhetschef, servicegruppen Capio S:t Görans sjukhus

KUNDPROJEKT MED SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arbetar med olika partners för att få ut fler produkter på läkemedelsmarknaden, minska utvecklingskostnaderna och reducera antalet djurförsök. Då krävs innovation, men också fungerande utvärdering av funktion och säkerhet.

NÄSTA STEG - VAD HÄNDER SEN?

Vilka steg ska det fortsatta arbetet mot virus, antibiotikaresistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner ta? Dagen avslutas med en paneldiskussion om ämnet. 

Hitta hit

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, lokal Atlanta

Dela denna dag: