Tillbaka

Livsmedel

Stockholm, 15 mars

LÖNSAMHET I ALLA LED

Det svenska jordbruket och livsmedelsbranschen måste utvecklas och stärkas. Det var några av ingångsvärdena i arbetet med att fram den nya nationella livsmedelsstrategin. Faktorer som samverkan och hållbarhet blir viktigare för produktionen samtidigt som ekologisk mat och välbehandlade djur blir viktigare för konsumenten. Men vilken teknik och vilka metoder krävs för att verkligen lyckas skapa lönsamhet i alla led av livsmedelskedjan? Vad finns det för nya innovationer? Hur kan vi samverka över internationella gränser?

Här kan du ta del av de presentationer som visades:

Presentationer

DAGENS PROGRAM

Dagen inleds 10:00 med ett mingeltorg där det serveras kaffe, utställningar och möjligheten att träffa forskare och partners. Gemensam lunch serveras 11:30. Föredragen börjar 12:30 och avslutas 17:00.

LÖNSAMHET I ALLA LED

Leif Lundin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enheten för Food and Bioscience och Anders Hartman, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik hälsar välkomna och introducerar dagen.

ATT UTVECKLA OCH STÄRKA SVENSK MATPRODUKTION - LIVSMEDELSSTRATEGIN

Delar av föredraget hålls på engelska.

Näringsdepartementet och Arla pratar om Livsmedelsstrategin, som syftar till att utveckla och stärka svensk matproduktion samt att skapa tillväxt och sysselsättning över landet. Både produktion och export av mat beräknas öka när strategin kommer i bruk. Livsmedelsstrategin kommer att presenteras under våren.

Näringsdepartementet och Harry J. Barraza, Head of Open Innovation, Arla Foods

FOOD FOR PROGRESS - OUMPH!

Med drivkraften att skapa nyttig, klimatsmart och smakfull mat som räcker för alla, arbetar Food for Progress med sojabaserade Oumph!. Sedan starten har de arbetat med innovationspartnern Livsmedelsacceleratorn som stöd. Tillsammans ska de prata om hur det är att vara entreprenör med fokus på hållbarhet och en tydlig strategi, vikten av forskningspartners och nyckelfaktorerna för framgång.

Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress och Charlotte Eklund Jonsson, Livsmedelsacceleratorn

SPÅRBARHET FRÅN DJUR TILL BUTIK

Hälsingestintans koncept bygger på utvalda producenter med fokus på god djuromsorg, samt mobil slakt för att minimera djurtransporter och erbjuda en stressfri slakt i djurens hemmiljö. Det ger ett ökat välbefinnande för djuren som också kan ge bättre köttkvalitet. Slutprodukten innefattar även en helt unik digital spårbarhet i obruten kedja från det levande djuret ända ut till köttdisken.

Britt-Marie Stegs, Hälsingestintan och Ann Segerborg-Fick, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik

ATT KNYTA IHOP KEDJAN OCH SKAPA LÖNSAMHET

Dagen avslutas med ett axplock av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts arbete med att skapa lönsamhet i livsmedelskedjan. Anna Widerberg ger tillsammans med kollegor, verksamma inom olika områden, en spännande inblick i hur SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kan verka i hela livsmedelskedjan och bidra till att sluta kretslopp från jord till bord och åter till jord.

Anna Widerberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Energi och Bioekonomi, Martin Hedberg, SP Process Development och Ulf Sonesson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Food and Bioscience 

AVSLUT OCH KAFFE

Leif Lundin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Anders Hartman, JTI Institutet för jordbruks- & miljöteknik avrundar dagen. Därefter bjuds det på kaffe och mingel.

Hitta hit

Garnisonen, Karlavägen 100 i Stockholm

Dela denna dag: