Tillbaka

Hållbara dagar

SP arbetar för en hållbar samhällsutveckling. För oss är det självklart att SP-dagarna 2016 ska vara hållbara event. I praktiken betyder det att vi arbetar för att hitta lösningar som gör att SP-dagarna kan genomföras med största möjliga hänsyn till hållbar utveckling gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Detta gör vi i samverkan med leverantörer och andra intressenter. Vi följer upp vårt arbete för att lära oss och hela tiden bli bättre och tar därför gärna emot synpunkter och förbättringsförslag.