Tillbaka

Transport

Lund, 2 mars

DEN STORA OMSTÄLLNINGEN

Från fossilberoende bilar och lastbilar till cyklar, nya drivmedel och uppkopplade fordon. Den stora omställningen har bara börjat. Vad kommer vi att åka med imorgon och hur ska städerna se ut för att göra det möjligt? Såväl invånare som fordon ställer nya krav i det uppkopplade samhället. Välkommen till en dag då vi blickar framåt.

Här kan du ta del av de presentationer som visades:

Presentationer

DAGENS PROGRAM

Dagen inleds 12:00 med en gemensam lunch och pågår därefter till klockan 16:00.

4 ÅR TILL FOSSILFRITT 2020 - HUR SER LÄGET UT?

Region Skånes mål är att hela Skåne är fritt från fossila bränslen i uppvärmning, elproduktion och transporter år 2020. Nu är det bara fyra år kvar. Vad innebär det för människorna, städerna och landsbygden? Kommer de att klara det?

Britt Carlsson-Green, Region Skåne

PÅLITLIGHETEN I UPPKOPPLADE TRANSPORTER

Fordon som kommunicerar med varandra, andra trafikanter och omgivningen öppnar för nya möjligheter. Vägtransporterna blir smidigare och utsläppen minskar, samtidigt som nya funktioner i fordonen ökar säkerheten. Men hur skyddar vi oss så att ingen kan hacka sig in i fordonen? Och hur säkerställer vi att framtidens automatiserade fordon får säker och tillförlitlig kommunikation?

Jan Jacobson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Elektronik

TRANSPORTER I GUNGNING ELLER PÅ FAST MARK

I takt med att människorna blir fler, handeln ökar och tekniken utvecklas uppstår nya möjligheter och nya utmaningar. Hur måste framtidens transportsystem se ut för att vara hållbara, effektiva och säkra?

Anders Johnson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Energi och bioekonomi

MJUK ASFALT OCH TÄNKANDE BILAR - FANTASI ELLER VERKLIGHET?

Strax utanför Borås ligger AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet. På denna högteknologiska anläggning, som varit i drift i ett år, testar fordonstillverkare nya funktioner och system. En titt in bakom kulisserna på AstaZero ger oss en bild av framtiden.

Niklas Lundin, AstaZero

APPEN SOM SKA SKYDDA CYKLISTER

Jalp Systems är en start-up från Göteborg sprunget ur forskning på SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers tekniska högskola. Deras vision är att genom enkla verktyg höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. De har bland annat tagit fram en app för cyklister. Appen känner av om en olycka inträffar och larmar efter hjälp.

Stefan Candefjord, Jalp Systems

Hitta hit

Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund

Dela denna dag: